Energiebesparing (EPA woningen)

Voorlopig energielabel omzetten in een definitief label

Alle eigenaren van woningen hebben in 2015 een voorlopig energielabel van de rijksoverheid ontvangen.
Bij verkoop of verhuur moet dit voorlopige label omgezet worden in een definitief label, dat kan via internet en DigiD.
Mocht u daar niet mee overweg kunnen en begrijpt u niet welke bewijsstukken overlegd moeten worden dan helpen wij u daarmee graag.

Energiebesparingsadvies aan huis

Stel u heeft het gevoel dat u teveel energie verbruikt, u heeft echter geen behoefte aan een rapportage en/of onnodig hoge kosten daarvoor.
Wij komen graag bij u langs om over energie besparing te praten, te bekijken waarop u kunt bezuinigen en hoe en waar u kunt isoleren. Ook geven wij u uitvoeringstips en kosteninformatie. Recht toe recht aan, low-budget.

Energiebesparingsadvies bij verbouw, renovatie

Het beste moment om iets te doen aan energiebesparing is bij een verbouwing of renovatie. BAB adviseert, controleert en begeleidt u hierbij graag.