Bouwkeuringen in Ede

Bouwkeuring (aankoop, verkoop)

Als u in detail wilt weten wat de daadwerkelijke bouwkundige en technische staat is van het huis of bedrijfspand dat u wil kopen, dan is een bouwkeuring een must. Wij inspecteren het pand van boven naar beneden en van binnen en van buiten en werken een uitgebreide gedetailleerde rapportage met foto’s en een kostenraming uit.

De rapportage, 25-30 pagina’s dik, is veelal binnen 24 uur beschikbaar. Werkelijk alles komt aan de orde, van fundering tot de schoorsteen en van de constructie tot en met de installaties. Indien gewenst kunnen wij aanvullend opgeven wat de kosten zijn voor bijvoorbeeld verbouwen, aanbouwen, renoveren, onderhoud en isoleren.Zo weet u in de beslisfase al welke bedragen een rol kunnen spelen.

Wij doen zowel aankoopkeuringen als verkoopkeuringen, bij de laatste vervalt de kostenraming. Het Nieuw Burgerlijk wetboek geeft aan dat een koper onderzoeksplichtig is en een verkoper meldingsplichtig, goed om te weten, de bouwkeuring is daarvoor een belangrijke invulling.

Meeloop bouwkeuring

Een meeloop bouwkeuring is gelijk aan een bouwkeuring, maar er wordt geen rapportage uitgewerkt, u moet dus zelf aantekeningen maken. Een meeloopkeuring kan uitgevoerd worden bij jonge woningen en bedrijfspanden (ca.<10 jaar).

NHG bouwkeuring

NHG staat voor Nationale Hypotheek Garantie. Onder bepaalde voorwaarden kunt u voor NHG in aanmerking komen en in dat geval kan ook een NHG bouwkeuring door uw bank gevraagd worden. BAB voegt de betreffende NHG formulieren toe aan de bouwkeuringsrapportage. Omdat de bouwkeuring dan in verband staat met de financiering, kunt u de kosten belasting technisch aftrekken.

Opleveringskeuring (nieuwbouw)

Een opleveringskeuring doet zich voor bij nieuwbouw. Als de aannemer klaar is zal het pand zorgvuldig nagekeken moeten worden op fouten, beschadigingen, gebreken, uitgevoerd meerwerk e.d. BAB is specialist op dit gebied en weet waarop gelet moet worden en wat de eisen zijn. Tijdens de oplevering geven wij u tal van tips en adviezen met betrekking tot het onderhoud en het gebruik. Van de oplevering wordt een proces verbaal van oplevering (PVO) opgemaakt. Wij leveren ook op voor VVE’s als het gaat om de buitenschil en de algemene ruimtes. Ook worden bedrijfsgebouwen door ons opgeleverd.

Verbouw keuring

Is een verbouwing, een renovatie of groot onderhoud uitgevoerd, dan kan het wenselijk zijn het werk, als dat bijna klaar is, zorgvuldig na te lopen en te controleren. BAB verzorgt deze verbouw keuring graag en maakt een oplever verslag.

Mutatie keuring

Een mutatie keuring doet zich voor bij wisseling van een huurder of gebruiker. Op het moment van de overdracht is het belangrijk de staat van het pand zorgvuldig vast te leggen in een rapportage. BAB legt dat zowel fotografisch als beschreven vast, zodat onenigheden over de staat op het moment van de overdracht tot het verleden behoren. Tevens worden gebreken aangegeven.

Online bouwkeuring

Nieuw is de online bouwkeuring, u maakt foto’s van gebreken en/of zaken waar u wat over wilt weten en mailt die ons met uw vragen en uw persoonsgegevens toe. Van belang is dat u duidelijke foto’s maakt zodat wij ons een goed beeld kunnen vormen van elke situatie. Wij bestuderen die foto’s en beantwoorden uw vragen per mail. Het kan bijvoorbeeld gaan over scheuren in gevels, verzakking, dak problemen, houtrot, houtaantasting, lekkages, asbest e.d. geen vraag is te gek. De kosten zijn € 8 per foto en/of vraag excl. BTW en de factuur zenden wij u per mail toe.