Bouwkosten, offertes

Bouwkosten advies

Wilt u wat weten over bouwkosten, de kosten van onderhoud, een aanbouw, een dakkapel, het vervangen van dakpannen, een badkamer renovatie of bijvoorbeeld het vervangen van een voordeur of gevelvlak, dan kunnen wij u als geen ander adviseren. Omdat wij betrokken zijn bij verbouwingen, onderhoud en renovaties, van grote en kleinere werken, hebben wij veel kennis over actuele bouwkosten.

Offertes aanvragen

Bij elke klus is het van belang vooraf het werk in een technische omschrijving vast te leggen. Deze technische omschrijving is het enige juiste uitgangspunt om offertes op te vragen. Zonder technische omschrijving zijn offertes niet goed met elkaar te vergelijken en liggen de eisen en uitgangspunten niet eenduidig vast en loopt u onnodig risico. Graag vragen wij op deze basis de nodige vrijblijvende offertes voor u aan.

Beoordelen en analyse van offertes

Wij beoordelen offertes op prijsstelling, kwaliteit, op compleetheid, op fouten, dubbeltellingen, werkaanpak en op mogelijke bezuinigingen als dat aan de orde is. Daarna overleggen wij uiteraard met u en samen bepalen we wie de opdracht krijgt en wie niet. Het kan ook zijn dat een bezuinigingsronde noodzakelijk is of dat er nog prijsonderhandelingen gewenst zijn. Wij nemen daarin het voortouw. Daarna kunnen wij de opdrachten opstellen met daarin opgenomen de randvoorwaarden.