Vastgoedbeheer, technisch- en bouwkundig

Onderhoudsinspectie en -advies

Wat is de staat van onderhoud van uw woning, uw complex, gebouw of bedrijfspand? Hoe zit het met het dak, het voegwerk, het schilderwerk en de kozijnen? BAB geeft antwoord op al uw vragen. Wij beginnen met een inspectie en leggen de situatie vast in een rapportage. Tevens kunnen wij op basis van die rapportage advies uitbrengen welke onderdelen binnenkort de aandacht vragen. De rapportage is in de meeste gevallen de aanleiding om een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) op te laten stellen.

Meerjarenonderhoudsplan

In een MJOP wordt aangegeven wat er door wie en wanneer onderhouden of vervangen moet worden en wat de kosten zijn. Veelal gaat het dan om de buitenschil van het gebouw, de algemene ruimtes, de algemene technische installaties en het terrein. BAB maakt dergelijke MJOP’s voor zowel grote als hele kleine verenigingen van eigenaren (VVE’s) en eigenaren van bedrijfspanden, voor de duur van 20 jaar. Servicekosten en reserveringen kunnen op het MJOP afgestemd worden. BAB is van toegevoegde waarde in technisch en bouwkundig beheer en gaat uit van instandhouding. Beheerders maken daarom veelvuldig gebruik van deze dienst.

Werkvoorbereiding

Verstandig is het om de onderhoudswerkzaamheden, die in het MJOP zijn opgenomen, goed voor te bereiden door het opstellen van een technische omschrijving van het uit te voeren werk. Deze technische omschrijving is de enige juiste basis om bij meerdere partijen offertes voor het onderhoudswerk op te vragen. Deze offertes worden vervolgens beoordeeld op kwaliteit, prijsstelling en compleetheid en worden met u doorgenomen. Daarna maken wij de opdrachten klaar.

Wij ontzorgen u, nemen u veel werk uit handen en zorgen dat de voorbereiding adequaat verloopt.

Onderhoudsbegeleiding

BAB heeft ruim voldoende kennis in de begeleiding van onderhoudswerk. Wij zorgen voor informatie aan gebruikers, overleggen over details, controleren de kwaliteit, de werkwijze en de rekeningen, houden de planning in de gaten en als laatste leveren wij het werk op. Vaak ontbreekt het u aan voldoende kennis op dit gebied en aan tijd om dit allemaal zelf te doen en dus is BAB de aangewezen partij. Bij de uitbesteding van zowel de werkvoorbereiding als de begeleiding van het onderhoudswerk kunnen forse kostenbesparingen gerealiseerd worden, neemt de kwaliteit toe en nemen de risico’s af. Vaak werken wij samen met de beheerders of VVE administratiekantoren.