Verbouw, renovatie, onderhoud

Technische omschrijving opstellen

Bij elke klus, verbouw, onderhoud, renovatie of aanbouw, groot of klein, is een technische omschrijving telkens de basis. In zo’n omschrijving wordt vastgelegd wie, wat en hoe. Ook de garanties, de vereiste kwaliteit en de randvoorwaarden worden beschreven. Alleen op basis hiervan kunnen offertes aangevraagd worden, die ook met elkaar zijn te vergelijken, immers de uitgangspunten zijn dan gelijk. Zonder technische omschrijving loopt u risico’s en kans op meerwerk. BAB is gespecialiseerd in het maken van zo’n technische omschrijving.

Aannemers selectie

Wij kennen de regio en wij kennen de markt al vele jaren. Wij weten welke bouwbedrijven en installateurs het vak verstaan. Wij weten wie betrouwbaar zijn en goed werk leveren. Niet elke aannemer is geschikt voor elke klus en je moet goed letten op prijs en kwaliteit. Lastige materie, maar BAB helpt u als onafhankelijk adviseur graag op weg.

Begeleiding prijsvorming

BAB neemt contact op en maakt werkbezoek afspraken zodat de aannemers en installateurs ter plaatse kunnen kijken en het werk kunnen opnemen om een offerte uit te brengen. Vervolgens beoordelen wij de ontvangen offertes op prijsstelling, kwaliteit, compleetheid, fouten, dubbeltellingen, werkaanpak en op mogelijke bezuinigingen als dat aan de orde is. Daarna overleggen wij uiteraard met u en samen bepalen we wie de opdracht krijgt en wie niet. Het kan ook zijn dat een bezuinigingsronde noodzakelijk is of dat er nog prijsonderhandelingen gewenst zijn.

Opdrachtverstrekking

Een opdracht geven is iets meer als de offerte ondertekenen. Wat te denken van de planning, de wijze van betalen, de garanties, omgaan met meerwerk en dergelijke. BAB weet als geen ander wat je in een opdracht moet opnemen en bereidt dat zorgvuldig voor. Ook verzorgen wij de afberichten aan de aannemers die het niet zijn geworden. Na het plaatsen van uw handtekening kan de opdracht de deur uit. Besluit u het werk op te dragen aan één hoofdaannemer dan betaald u 10-15% meer als coördinatie-opslag over de onderaannemers die de hoofdaannemer zal inschakelen. Schakelt u BAB in dan coördineren wij het werk en sturen alle partijen afzonderlijk aan. Bijkomend voordeel is dat een onafhankelijk deskundig adviseur en begeleider is ingeschakeld die uw belang dient en die de spil is in de communicatie, die bewaakt, controleert en begeleidt.

Bouwbegeleiding, toezicht, controle, oplevering, coaching

BAB heeft ruime kennis in bouwbegeleiding bij grote en bij kleine werken. Wij zorgen voor communicatie, overleggen over details, controleren de kwaliteit, werkwijze, controleren de rekeningen, houden de planning in de gaten en als laatste leveren wij het werk op. Vaak ontbreekt het u aan voldoende kennis op dit gebied en aan tijd om dit allemaal zelf te doen en dus is BAB de aangewezen partij. Bij de uitbesteding van zowel de werkvoorbereiding als de bouwbegeleiding kunnen forse kostenbesparingen gerealiseerd worden, neemt de kwaliteit toe en nemen de risico’s af. Heeft u alleen behoefte aan een deskundige die over uw rug meekijkt dan coachen wij u waar en wanneer dat gewenst en nodig is en wij zijn op afroep beschikbaar.